POCZĄTKI PIŁKI NOŻNEJ W POLSCE

HENRYK REYMAN I INNI

Henryk
Reyman

Wacław
Kuchar

Józef
Kałuża

Piłkarze
przedwojenni

Piłkarze
powojenni

KAZIMIERZ GÓRSKI

WSPOMNIENIA, KOMENTARZE I OPINIE

Marlena
Wilbik

Prezes Fundacji Chaber Polski

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zgodziły się przyjąć ode mnie zaproszenie do współpracy nad niniejszym wydawnictwem.

Jest to kolejna pozycja w moim dorobku literackim przybliżająca czytelnikom świat piłki – zarówno tym, którzy już ją pokochali, jak i tym, którzy dopiero wkraczają w piłkarską przygodę i obserwując, jak sławni współcześni nam Polacy sięgają po szczyty piłkarskiej sławy, w zaciszu domowym dopiero zaczynają marzyć o budowaniu swojej własnej, sportowej przyszłości.

Szczególne podziękowania kieruję do konsultantów merytorycznych, których wiedza i zaangażowanie zaowocowały stworzeniem pozycji barwnej, ciekawej, zachęcającej do pogłębienia wiedzy na temat piłkarskich sukcesów Polaków. Oś czasu, na której zbudowano album, obejmuje historię rozwoju tej dyscypliny sportu na przestrzeni lat, przecinając karty historii Polski i wiążąc nieodzownie ideę szlachetnej sportowej rywalizacji z ideą walki o niepodległość i ludzkiego dążenia do niezależności i wybicia się sławą poza czasy współczesne.

Nieocenionym wsparciem przy opracowaniu tej pozycji były – jak zawsze – osoby mi najbliższe – rodzina, przyjaciele, oraz rzesze wiernych czytelników.

Na Wasze ręce składam ten zapis podróży poprzez poszczególne etapy rozwoju piłkarstwa na ziemiach polskich i zachęcam do zapoznania się z panteonem najwybitniejszych postaci historii polskiej piłki i przeżycia jeszcze raz tych wszystkich wspaniałych emocji, które już raz zjednoczyły Polaków na trybunach i piłkarskiej murawie.

Niech Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi jeszcze raz.

Marlena Wilbik